Satversmes sapulce

Latvijas Republikas proklamēšanas aktā īpaši tika paredzēts, ka jaunās valsts satversmi noteiks Satversmes sapulce. Līdz Latvijas Satversmes sapulces sanākšanai Latvijas konstitucionālo iekārtu noteica pirmā pagaidu konstitūcija. Latvijas Satversmes sapulce sanāca uz pirmo sēdi 1920. gada 1.  maijā ar uzdevumu izstrādāt un izdot valsts pamata un agrārās reformas likumus.

Attēlā – Satversmes sapulces atklāšana Vidzemes bruņniecības namā (tagadējais Saeimas nams). Rīga, 1920. gada 1. maijā.

Fotogrāfs Mārtiņš Lapiņš. Avots: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs.

Satversmes sapulces pieņemtie lēmumi

Kur tolaik izziņoja jaunos tiesību aktus? 1918. gada 7. decembris – lēmums par valsts informācijas avota izveidi. Šī diena iezīmē oficiālā izdevēja institūcijas aizsākumus jaunajā Latvijas valstī (atvērt infografiku). 1918. gada 14. decembrī iznāca pirmais oficiālā laikraksta “Pagaidu Valdības Vēstnesis” numurs (atvērt video par šo izdevumu). 1920. gada 1. augusts –  sāka  iznākt „Valdības Vēstnesis”, kurā publicēti jaunie tiesību akti.

Attēlā "Valdības Vēstneša" 1920. gada 11. augusta numura sākumlapa ar Satversmes sapulces dokumentiem.

Foto: Latvijas Vēstnesis

Satversmes sapulces prezidijs

Latvijas Republikas Satversmes sapulces (01.05.1920.– 07.11.1922.) prezidijs.  Centrā – Satversmes sapulces priekšsēdētājs Jānis Čakste, pa kreisi – priekšsēdētāja biedri Staņislavs Kambala un Andrejs Petrevics, pa labi – Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, sekretāra biedri Erasts Bite un Mārtiņš Antons

Foto: Mārtiņš Lapiņš. No grāmatas: Latvijas Republikas Satversme.  Latvijas Vēstneša Grāmatu apgāds: Rīga, 2012. - 69. lpp. 

Satversmes sapulces prezidijs

Latvijas Republikas Satversmes sapulces svinīgā sēde par godu Latvijas valsts starptautiskajai de iure atzīšanai. Satversmes sapulces prezidijā no kreisās: Staņislavs Kambala, Andrejs Petrevics, Jānis Čakste, Roberts Ivanovs, Mārtiņš Antons un Erasts Bite. No prezidija pa kreisi – ārvalstu diplomātiskie pārstāvji; pa labi – valdības locekļi. 1921. gada 28. janvāris.

Foto: fotogrāfs nezināms. LNVM krājums 

Sapulces nams

Latvijas Satversmes sapulces, vēlāk Saeimas nams. 1920. gadu beigas. 

Foto: LNVM krājums

Oficiālā publikācija

Latvijas Republikas Satversmes oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā “Valdības Vēstnesis” 1922. gada 30. jūnijā (Nr. 141)

To var apskatīt, piemēram, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā vai digitalizēto laikrakstu izšķirstīt  vietnē periodika.lv: atvērt pirms simts gadiem iznākušo "Valdības Vēstnesi".

Viens no izdevumiem, lai Satversme būtu pieejama 

Brošūra “Latvijas Republikas Satversme”. Jāņa Gulbja apgāds. Rīga, 1922. gads. 

Avots: LNVM krājums

Plakāts "Latvijas Republikas Satversme"

Latvijas Kara invalīdu savienības izdevums. 1920. gadi. 

PDF_plakats.pdf

Avots: LNVM krājums

Tulkojumi

Pirms 10 gadiem klajā nāca Latvijas pamatlikuma tulkojums astoņās (latgaliešu, lībiešu, igauņu, lietuviešu, angļu, franču, vācu, krievu) valodās. Ar šo izdevumu beidzot dienasgaismu ieraudzīja konstitūcijas tulkojums lībiešu valodā un latgaliešu rakstu valodā. 

Interesentiem abi pēdējie pieejami arī kā PDF (publiskoti LV portālā): Satversme lībiešu valodā un latgaliešu rakstu valodā

Foto: "Latvijas Vēstnesis"

Satversmes komentāri

Latvijas ļoti kodolīgā konstitūcija novērtēta kā latviešu juridiskās domas piemineklis. Kāpēc tai ir vajadzīgi komentāri biezos sējumos? Komentāri ir kā zinātnisks izziņas avots par Satversmes normām, kas noder, saskaroties ar to praktisku pielietojumu. Šie skaidrojumi kalpo gan kā mācību, gan kā izziņas līdzeklis. Tādi tiek rakstīti arī daudzās valstīs, kurās konstitūcija ir daudz plašāka un paskaidrojošāka nekā Latvijā.

Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes LU zinātniskajā projektā bija iesaistīti  desmitiem izcilu valsts zinātnieku un lietpratēju. 2020. gada septembrī oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” apgādā klajā nāca sestā  Satversmes zinātnisko komentāru projekta noslēdzošā daļa (astotā – pēdējā – komentētā Satversmes nodaļa).  Līdz ar sējuma izdošanu tika pabeigts vairāk nekā desmit gadus ilgs darbs, kas rezultējies sešos apjomīgos sējumos. Satversmes komentāru kopējais lappušu skaits ir 3712. 

Attēlā  izdevuma “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa “Saeima”” autoru kolektīvu veidoja 34 zinātnieki, lietpratēji, mācībspēki un juristi. Satversmes komentāru kopējais autoru skaits sasniedza 95. 

Foto: "Latvijas Vēstnesis"

Toreiz un tagad. 1922 - 2022

Latvijas Republikas Satversmes oficiālā publikācija ir Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā “Valdības Vēstnesis” 1922. gada 30. jūnijā (Nr. 141), ko var apskatīt, piemēram, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā vai izšķirstīt digitāli. Tā kā Satversme tikusi vairākkārt grozīta, noderīgi zināt, ka spēkā esošā redakcija un vēsturiskās Satversmes redakcijas pilnā apjomā ir brīvi pieejamas Latvijas Republikas tiesību aktu vietnē likumi.lv, ko uztur oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis".

Foto Latvijas Nacionālajā bibliotēkā: "Latvijas Vēstnesis"